Hieronder vind je de antwoorden op meest gestelde vragen. Mocht je in de lijst hieronder jouw vraag niet gevonden hebben neem dan contact op met de verhuurmakelaar.

Algemeen

Moet ik inschrijfkosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een woning?

Het inschrijven kan enkel en alleen online via deze website.

Let op: naast het inschrijfformulier zijn ook nog diverse andere documenten nodig. Je kunt deze documenten uploaden tijdens je inschrijving.

Wanneer kom je in aanmerking voor een woning?

Om in aanmerking te komen voor een woning in Goudestein dien je te voldoen aan de inkomensnorm. Vervolgens start je je digitale inschrijving door te klikken op de button “Nu inschrijven”. Let op: één inschrijving is voldoende. Ook als je samen met een partner wilt huren. Je kunt de medehuurder later in het proces toevoegen.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de beste passende kandidaat. Bij gelijkwaardige kandidaten op een woning, gaan wij een lotingsysteem toepassen.

Wanneer hoor ik of ik de woning toegewezen krijg?

Wanneer wij het gehele dossier van je hebben ontvangen kunnen wij een woning toewijzen.

Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt het appartement voor minimaal 12 maanden of 24 maanden.
Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 september aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt je huurovereenkomst op 1 november.

Zijn er nog andere kosten dan de huurprijs, bijvoorbeeld servicekosten?

Ja, huur je een appartement dan zal je bovenop de maandelijkse kale huur maandelijks een voorschot servicekosten betalen van circa € 60,- per maand. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.
Voor de eengezinswoningen gelden geen servicekosten.

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld onderhoud van de algemene ruimtes, liftonderhoud etc. Deze kosten worden betaald van de servicekosten.

Wat zijn de maandelijkse energiekosten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Je individuele kosten voor energie is afhankelijk van je verbruik. Je kunt bij een leverancier een schatting van de kosten opvragen op basis van het aantal vertrekken, meters en het aantal bewoners in je woning. Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstofheffing, etc. De exacte kosten kun je terugvinden op de website van de Gemeente Utrecht.


Inkomen en toetsing

Wat zijn de huurvoorwaarden om te mogen huren?

Om in aanmerking te komen voor een Goudestein woning toetsen wij je inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

 • Minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) van minimaal 40 x de kale maandhuur. Vakantietoeslag, 13e maand en vaste bonussen mogen hierin worden meegerekend.
 • Bij twee inkomens telt het 2e inkomen voor 50 procent mee.

Gepensioneerde
Indien je gepensioneerd bent, dien je door middel van jaaropgaves aan te tonen, wat je bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn. Bij gepensioneerde geldt een bruto jaarinkomen van minimaal 35 x de kale maandhuur.

Zelfstandig ondernemer / uitzendkracht
Voor zelfstandigen en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden individueel geval bekeken.

Aanvullende voorwaarden
Je mag geen betalingsachterstand hebben bij je huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moet worden aangetoond door bijvoorbeeld recente salarisstroken, werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel de inkomstenbelasting van de belastingdienst.

Bij twijfel of je wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, zal je individuele situatie bekeken worden en is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld. Je kunt hiervoor rekening houden met bijvoorbeeld een waarborgsom of bankgarantie. De hoogte van de waarborgsom wordt per individueel geval vastgesteld. Dat kan maximaal tot 3x de kale maandhuur incl. servicekosten zijn.

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. De beheerder MVGM Wonen behoudt zich het recht voor om elke aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.

Eigen vermogen
Wanneer je beschikt over eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening, dan kun je 10 procent van het eigen vermogen bij je bruto jaarinkomen optellen. Je dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld kopie bankafschrift.

Valsheid in geschrifte
Wanneer een aspirant huurder vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is MVGM Wonen genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (art. 225 van het Strafrecht). De aspirante huurder komt vanzelfsprekend niet meer in aanmerking voor huurwoning via MVGM Wonen.

Wanneer is waarborgsom van toepassing?

Een waarborgsom is niet standaard (behalve bij zelfstandig ondernemers) en wordt alleen gevraagd indien:

 • Je niet voldoet aan de inkomenseis zoals gesteld door verhuurder
 • Je inkomen (deels) verkrijgt uit het eigen vermogen
 • Je vanuit het buitenland komt en een credit check niet mogelijk is
 • Je hebt een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd
 • Je zit nog in je proeftijd van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kan ik een woning delen met een vriend/collega?

Het is helaas niet toegestaan om de woningen te huren met woningdelers. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

Kunnen familieleden garant staan?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenseis, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Er worden dan ook geen garantstellingen door derden (bijvoorbeeld ouders) geaccepteerd.

Welke documenten moet ik aanleveren / uploaden?

Indien er woningen beschikbaar zijn en de inschrijving is geopend, dien je de volgende documenten (digitaal via je profiel) aan te leveren van iedere (mede) huurder.

Standaard documenten:

 • Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldige identiteitskaart of paspoort (voor- & achterzijde) conform richtlijnen van de Rijksoverheid.
 • Uittreksel bevolkingsregister met adres historie (verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven, niet ouder dan 1 maand)
 • Verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring
 • Indien je woning in de verkoop staat of verkocht is:
  • Laatste jaaropgave van je hypotheekverstrekker
  • De pagina’s van de koopovereenkomst waarop de verkoopprijs en leverdatum staan (verkoop eigen woning)
  • Voorlopige koopakte
  • Hypotheekhoudersverklaring (verkrijgbaar bij de hypotheekverstrekker)
 • Echtscheidingsconvenant (indien je gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven)

Je bent in loondienst:

 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie laatste inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 – 0543.
 • Kopie laatste 3 salarisstroken
 • Kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift

Je bent zelfstandig ondernemer:

 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
 • Accountantsrapporten van de afgelopen twee jaar (getekend door je accountant of boekhouder)
 • Kopie laatste aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting
 • Kopie laatste inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 – 0543.
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie bankpas zakelijke rekening

Je bent uitkerings-/pensioengerechtigde:

 • Kopie laatste jaaropgaven (AOW/pensioen)
 • Kopie bankafschrift laatste 3 stortingen
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.

Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens willen we je verzoeken je BSN-nummer door te halen op je persoonlijke documenten.

Hoe scherm ik mijn ID af?

Het legitimatiebewijs dient afgeschermd te worden. Niet afgeschermde legitimatiebewijzen kunnen wij niet accepteren. Dit doe je op de volgende manier:

Indien je geen app kunt of wilt downloaden, kun je ook onderstaande acties ondernemen:

 • Scan je paspoort/ID in.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
 • Streep je burgerservicenummer door in het document (onleesbaar).

Je BSN nummer komt 2 keer voor op je paspoort, ook in de strook nummers onderaan.

Gebruik je Windows, dan kun je dat makkelijk doen met een programma als Paint. Voor Mac-gebruikers is er bijvoorbeeld Paintbrush.

Knutsel je liever op papier, maak dan op een kopieerapparaat een kopie van je paspoort, schrijf de naam van het ontvangende bedrijf erop plus de datum, streep met een zwarte stift je BSN door, scan de kopie in. Dit geldt overigens ook voor de andere documenten, zoals loonstrook, inkomensverklaring, accountantsrapporten etc.
Je hebt nu een veilige kopie die je kan uploaden in je online profiel.

Wat is een verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring?

In een (schriftelijke) verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring geeft jouw vorige verhuurder of hypotheekverstrekker aan of je betalingsachterstand hebt gehad en of er andere zaken zijn die niet gewenst waren. Denk hierbij aan onderverhuur, geluidsoverlast of oneigenlijk gebruik van de woning.

Waar kan ik mijn documenten naartoe sturen?

Je kunt de documenten uploaden via je eigen digitale account. Maak veilige kopieën van je documenten.

 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is en vermeld de datum
 • Schrijf op de kopie “Ten behoeve van huurwoning ENTER”
 • Haal het BSN-nummer op documenten door (niet het paspoortnummer)

Let op: zorg dat de grootte van je bestanden niet groter zijn dan totaal 32 MB. Dit is het maximum wat je kan uploaden. Indien het niet mogelijk is dan kun je de documenten in één PDF naar ons toe mailen.


Opleveringsniveau

Wanneer kan ik de woning betrekken?

Per direct na het tekenen van de huurovereenkomst.

Is er een (model)woning te bezichtigen?

Bezichtigen op aanvraag, neem contact op met één van de verhurende makelaars.

Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen?

Nee, alle woningen zijn opgeleverd met een mooie, moderne badkamer en een keuken van Bribus Keukens. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur van Atag. De keuken- en badkameropstelling is terug te zien in de plattegronden en foto’s.

Hoe wordt de badkamer opgeleverd?

Alle woningen zijn opgeleverd met een mooie en moderne badkamer (douche en wastafel). Een aantal woningen heeft ook een bad en/of tweede toilet.

Hoe wordt de keuken opgeleverd?

Alle woningen zijn voorzien van een hoogwaardige keuken met inbouwapparatuur van Atag (gas kookplaat, afzuigkap, combi magnetron, koel- en vrieskast en vaatwasser). De opstelling van je keuken is afhankelijk van het type woning dat je kiest.

Waar bevindt zich de wasmachineaansluiting?

De wasmachine aansluiting bevindt zich in de appartementen in een aparte berging. In de eengezinswoningen bevindt de aansluiting zich op zolder.

Mag er een laminaatvloer gelegd worden?

Laminaat is toegestaan, mits er een juiste ondervloer voor vloerverwarming wordt toegepast. Je dient rekening te houden met een ondervloer van 10 dB of hoger en de vloer zwevend wordt gelegd.

Het is verboden om een gietvloer of plavuizen aan te brengen in de huurwoning.

Kan ik de indeling van de woning zelf wijzigen?

Nee, dat is niet toegestaan.

Is er een aparte berging of box bij de woning?

Ja, alle woningen zijn voorzien van een eigen berging.

Hoe is de verwarming van de woningen geregeld?

Alle woningen worden verwarmd d.m.v. cv ketel. Tevens is er vloerverwarming.

Wat voor ventilatie is er aanwezig?

De woningen zijn voorzien van een mvbox op zolder.

Zijn er rookmelders aanwezig in de woningen?

Ja, op elke verdieping van de eengezinswoningen is een rookmelder. Dit geldt tevens voor de appartementen.

Hoe wordt de tuin opgeleverd?

De woningen met een tuin worden voorzien een aantal rijen tegels, tevens is er looppad naar de berging.

Hoe worden de muren afgewerkt?

De wanden zijn behangklaar opgeleverd. Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak inrichten. Houd er wel rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk en vloeren.

 

Let op: Bij nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel “wegwerken” hiervan is aan de huurder.

Een nieuwe huurwoning in 6 simpele stappen